CBD laillisuus Suomessa (2023) - Miten CBD:a säännellään ja mikä on kannabidiolin lainsäädännöllinen status

Johdanto: CBD ja sen laillisuus Suomessa

Kannabidioli, tai CBD, on yksi kannabiskasvista eristettävistä yhdisteistä, joka on herättänyt viime vuosina merkittävää kiinnostusta sen potentiaalisten terveysvaikutusten takia. CBD:n käyttö onkin lisääntynyt, ja erityisesti CBD-öljy on suosittu tuote monen terveys- ja hyvinvointitietoisen kuluttajan keskuudessa. Kuitenkin CBD:n laillinen asema Suomessa, mukaan lukien CBD-öljyn tilaaminen muista EU-jäsenvaltioista Suomeen, on monitahoinen ongelma. Tilanne on osittain epäselvä monissa maissa, myös Suomessa. Tämä johtuu siitä, että CBD voidaan luokitella lääkkeeksi sen vaikutusten vuoksi, ja lääkkeiden myynti, maahantuonti ja käyttö on tarkasti säänneltyä. Tässä artikkelissa käsittelemme CBD:n laillisuutta ja sääntelyä Suomessa vuonna 2023. Samalla nostamme esille Arctic Oils -CBD-öljyt, joita nootroopit.com myy markkinoiden parhaimpana linjastona. Nämä öljyt ovat laboratoriotestattuja, eivätkä ne sisällä lainkaan THC:ta, näin ollen niitä voi tilata Suomeen.  

Energianuuska: Terveellisempi vaihtoehto perinteiselle nuuskalle – Käyttö, myyntipaikat ja haitat

CBD:n asema kansainvälisesti

CBD:n laillinen asema vaihtelee suuresti eri maissa. Joissakin maissa, kuten Yhdysvalloissa, CBD on laillista, kunhan sen sisältämän THC:n, eli kannabiksen päihdyttävän ainesosan, pitoisuus ei ylitä tiettyä raja-arvoa. Yhdysvalloissa tämä raja-arvo on 0,3 %, eli CBD-tuotteet, joiden THC-pitoisuus on alle tämän, voidaan katsoa laillisiksi. Toisissa maissa, kuten Suomessa, CBD:n laillinen asema on monimutkaisempi ja CBD-öljyn tuonti voi johtaa ongelmiin tullissa, jos tuotteen THC-pitoisuus ylittää sallitun rajan. Kuitenkin Arctic Oils -CBD-öljyt, joita nootroopit.com myy, ovat laboratoriotestattuja ja niissä ei ole lainkaan THC:ta, joten niiden kanssa ei tule ongelmia tullissa.

Arctic Oils: Mieto CBD-Öljy (5%)

34.90

Orgaanisesta hampusta valmistettu täyden spektrin CBD-öljy. Vegaanien, GMO-vapaa ja laboratoriotestattu laatu.

✔ 10 ml liuos, jossa 5 % CBD:tä (500mg)
✔ Sisältää n. 250 tippaa (2 mg CBD:tä per tippa)
✔ Mieto versio, joka sopii CBD aloittelijoille

Arctic Oils: Medium CBD-Öljy (10%)

69.90

Orgaanisesta hampusta valmistettu täyden spektrin CBD-öljy. Vegaanien, GMO-vapaa ja laboratoriotestattu laatu.

✔ 10 ml liuos, jossa 10 % CBD:tä (500mg)
✔ Sisältää n. 250 tippaa (4 mg CBD:tä per tippa)
✔ Keskivahva versio, joka sopii aloittelijoille tai hieman kokeneemmille CBD:n hyödyntäjille

Arctic Oils: Vahva CBD-Öljy (15%)

89.90

Orgaanisesta hampusta valmistettu täyden spektrin CBD-öljy. Vegaanien, GMO-vapaa ja laboratoriotestattu laatu.

✔ 10 ml liuos, jossa 15 % CBD:tä (1500mg)
✔ Sisältää n. 250 tippaa (6 mg CBD:tä per tippa)
✔ Vahva versio, joka sopii kokeneemmille käyttäjille

CBD-öljy lainsäädännössä: Fimean ja Ruokaviraston näkemykset

Suomessa Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) ja Ruokavirasto ovat keskeiset tahot CBD:n sääntelyn näkökulmasta. Nämä viranomaiset antavat ohjeistusta ja valvovat CBD:n käyttöä ja myyntiä maassamme.

Fimean kriteerit CBD:n lääkinnällisyyden arviointiin

Fimea on linjannut, että CBD voidaan katsoa lääkkeeksi, jos sen myyntiin liittyy lääkinnällisiä väittämiä tai jos sitä käytetään sairauksien hoitoon.  Tämä tarkoittaa, että jos CBD-öljyä markkinoidaan esimerkiksi kivunlievitykseen tai ahdistuksen parantamiseen, se katsotaan lääkkeeksi ja sen maahantuontia koskevat silloin lääkelain määräykset.

Nootroopit.com verkkokauppa on tietoinen tästä ja tekee yhteistyötä terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa tarjotakseen CBD-öljyjen etäreseptipalvelun, joka mahdollistaa CBD:n tilaamisen maahan täysin ongelmitta ja lääkärin ammattitaitotakuulla.

Fimean rooli CBD:n valvonnassa

Fimea valvoo CBD-tuotteiden myyntiä Suomessa. Se voi ryhtyä toimenpiteisiin, jos se havaitsee, että CBD-tuotteita myydään tai markkinoidaan lääkkeinä ilman asianmukaista lupaa. Tällaisissa tapauksissa Fimea voi esimerkiksi määrätä myynnin lopetettavaksi.

Nootroopit.com on sitoutunut noudattamaan tätä ohjeistusta ja tarjoaa Arctic Oils -CBD-öljyjä, jotka ovat laboratoriotestattuja, THC-vapaita ja helposti tilattavissa Suomeen etäreseptin avulla.

Onko CBD siis laillista Suomessa?

CBD-öljyn laillisuus Suomessa on monitahoinen kysymys, johon vaikuttavat useat tekijät, kuten tuotteen THC-pitoisuus ja markkinointitapa. Kuten aiemmin mainittiin, CBD-öljy on laillista, kunhan sen THC-pitoisuus on alle 0,2 %. Tässä kappaleessa syvennymme hieman enemmän näihin seikkoihin.

CBD-öljyn THC-pitoisuuden rajoitukset

CBD-öljyn laillisuus Suomessa riippuu pitkälti siitä, että tuotteen THC-pitoisuus on alle sallitun 0,2 %. Tämä raja on asetettu, koska THC on psykoaktiivinen aine, joka on luokiteltu huumausaineeksi. Jos CBD-öljy sisältää enemmän kuin 0,2 % THC:tä, sitä pidetään huumausaineena, ja sen myynti, hallussapito tai käyttö voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

CBD-öljyn tuonti ja tulli

CBD-öljyn tuonti Suomeen on myös monimutkainen kysymys. Vaikka CBD-öljy on laillista monissa Euroopan maissa, sen tuonti Suomeen voi olla laitonta, jos tuote sisältää enemmän kuin 0,2 % THC:tä. Lisäksi on syytä huomioida, että tuonti voi vaatia tulliselvityksen, jossa on ilmoitettava tuotteen sisältämä CBD ja THC. Tämä tarkoittaa, että jos tilaat CBD-öljyä ulkomailta, sinun on varmistettava, että tuote noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja että teet tarvittavat tulliselvitykset.

CBD-öljy ja kotietsinnät

CBD-öljyn laillisuus Suomessa ei takaa, että sen käyttö tai hallussapito olisi aina ongelmatonta. Vaikka CBD-öljy itsessään ei ole huumausaine, sen yhteydessä on raportoitu tapauksia, joissa viranomaiset ovat tehneet kotietsintöjä epäiltynä huumausainerikoksesta. Tämä johtuu usein siitä, että CBD-öljy voi sekoittua THC-pitoiseen kannabikseen, joka on laiton huumausaine.

CBD:n laillinen asema vaihtelee suuresti eri maissa. Joissakin maissa, kuten Yhdysvalloissa, CBD on laillista, kunhan sen sisältämän THC:n, eli kannabiksen päihdyttävän ainesosan, pitoisuus ei ylitä tiettyä raja-arvo

On tärkeää korostaa, että tilaamalla nootroopit.com verkkokaupasta, näiden seuraamusten realisoituminen ei ole mahdollista. Haluamme kuitenkin tuoda nämä seikat esiin, sillä tiedämme, että monet asiakkaamme saattavat olla huolissaan CBD:n verkkotilaamiseen liittyvistä juridisista komplikaatioista.

Nootroopit.com noudattaa aina toimivaltaisen viranomaisen ohjeistuksia ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan, että toimimme aina lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

CBD:n tila Suomen lainsäädännössä ja mahdolliset sakot

Suomessa CBD:n laillisuus määritellään useiden eri lakien ja asetusten kautta (mm. lääkelaki, tuoteturvallisuussäädökset, elintarvikelainsäädäntö etc.) Kuten aiemmin on mainittu, CBD-öljyn myynti, hallussapito ja käyttö on sallittua, kunhan sen THC-pitoisuus on alle 0,2 %. Kuitenkin, jos raja ylittyy, voidaan henkilöä syyttää huumausainerikoksesta. Huumausainerikoksesta voidaan langettaa sakkoja tai jopa vankeusrangaistus, riippuen rikoksen vakavuudesta. On tärkeää huomata, että CBD-öljyn myynti tai maahantuonti voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, jos tuote ylittää sallitun THC-pitoisuuden tai sitä markkinoidaan lääkkeenä ilman asianmukaista lupaa.

CBD:n tuonnin yhteydessä voi myös tulla ongelmia tullin kanssa. Jos tuotteen THC-pitoisuus ylittää sallitun rajan tai tulliselvitys on puutteellinen (esimerkiksi resepti puuttuu), tulli voi takavarikoida tuotteen. Tässä tapauksessa “cbd öljy jäi tulliin” tai “cbd öljy tilaus tulli” ovat tilanteita, joita kannattaa välttää. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä muistuttaa, että Nootroopit.comin myymät Arctic Oils CBD-öljyt ovat täysin lainsäädännön mukaisia ja niissä ei ole lainkaan THC:ta, mikä on varmennettu laboratoriossa. Näin ollen näiden tuotteiden kanssa ei tule ongelmia tullissa. On myös hyvä muistaa, että lainsäädäntö voi muuttua, ja nykyiset säännöt ja rajoitukset eivät välttämättä pysy samoina tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on tärkeää pysyä ajan tasalla lainsäädännön muutoksista ja viranomaisten ohjeistuksista.

CBD-öljyn mahdollinen lääkinnällisyys ja lausunnot

Vaikka CBD-öljyä ei virallisesti luokitella lääkkeeksi Suomessa, sen lääkinnällinen potentiaali on herättänyt paljon kiinnostusta. CBD:n on tutkimuksissa havaittu voivan lievittää erilaisia oireita, kuten kipua, ahdistusta ja unettomuutta, ja se on osoittanut potentiaalia jopa joissain epilepsiaan liittyvissä sairauksissa. Fimean näkökulmasta CBD-öljy voidaan luokitella lääkkeeksi, jos se täyttää tietyt kriteerit, kuten “cbd öljy lausunto” osiossa on mainittu.

Fimean kriteerien mukaan CBD-öljyn on oltava tarkoitettu sairauksien, diagnosointiin, hoitoon tai lievitykseen, tai ihmisen elintoimintojen korjaamiseen tai muuttamiseen lääketieteellisessä tarkoituksessa. Tämä tarkoittaa, että CBD-öljyn lääkinnällisyyden määrittely riippuu paljolti siitä, miten ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Jos CBD-öljyä markkinoidaan tuotteen lääkinnällisten vaikutusten perusteella, Fimea voi tulkita sen lääkkeeksi, jolloin sen myynti vaatii lääkeluvan.

On kuitenkin huomattava, että vaikka CBD-öljyä käytettäisiin lääkinnällisessä tarkoituksessa, se ei välttämättä täytä kaikkia Fimean lääkkeelle asettamia kriteereitä. Esimerkiksi CBD-öljyn turvallisuudesta ja tehokkuudesta ei ole vielä riittävästi vakuuttavaa tieteellistä näyttöä kaikkien sairauksien hoidossa. Tämän vuoksi on tärkeää keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen CBD-öljyn käyttämistä lääkinnällisessä tarkoituksessa. Nootroopit.com tarjoaakin yhteistyölääkärin kautta etäreseptipalvelun, jonka avulla voit tilata CBD:tä maahan täysin ongelmitta ja lääkärin ammattitaitotakuulla. Näin ollen rajalla ei tule ongelmia missään tilanteessa.

Muiden kannabinoidien, kuten HHC:n, laillisuus

CBD:n lisäksi kannabiskasvista voidaan eristää useita muita kannabinoideja, joista monet ovat tieteellisen tutkimuksen kohteena. Yksi näistä on hexahydrokannabinoli (HHC), jonka laillisuus on herättänyt keskustelua Suomessa. HHC:n laillinen asema on monimutkainen, sillä se ei ole teknisesti ottaen psykoaktiivinen aine kuten THC. Kuitenkin, kuten CBD:n kohdalla, lainsäädäntö vaihtelee maittain. Toisin kuin CBD, joka on laillista useimmissa maissa, HHC:n laillisuus on monessa maassa epäselvä. Suomessa HHC:n laillisuus määrittyy sen perusteella, onko se peräisin hamppukasvista vai kannabiskasvista. Jos HHC on peräisin hampp

kasvista, jonka THC-pitoisuus on alle 0,2%, se on laillista. Jos se taas on peräisin kannabiskasvista, jossa THC-pitoisuus ylittää 0,2%, sen valmistus, myynti ja hallussapito ovat laittomia. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että vaikka jokin kannabinoidi, kuten HHC, olisi periaatteessa laillinen, sen käyttöön liittyy edelleen lainsäädännöllisiä rajoituksia. Esimerkiksi, jos HHC:n tuote markkinoidaan lääkinnällisenä tuotteena, se voi joutua lääkkeitä koskevien säännösten piiriin, joita Fimea valvoo.

Nootroopit.com tarjoaa Arctic Oils CBD-öljyjä, jotka on laboratoriossa varmistettu olevan täysin lainsäädännön mukaisia ja THC-vapaita. Nämä CBD-öljyt ovat turvallinen ja laillinen vaihtoehto kaikille, jotka etsivät korkealaatuista CBD-tuotetta. Muistathan, että kilpailevien tuotteiden osalta ei voi ikinä olla varma niiden THC-pitoisuudesta. Ole siis varovainen ja valitse aina luotettava ja laadukas tuote, kuten Arctic Oils.

CBD:n kasvatus Suomessa: Onko se laillista?

Kun puhutaan CBD:n kasvatuksesta, on tärkeää tehdä ero hamppu- ja kannabiskasvien välillä. Hamppu on laillista kasvattaa Suomessa, jos se sisältää alle 0,2% THC:tä.

Näin ollen CBD:n tuotanto hampusta on laillista, mikäli THC-pitoisuus pysyy tämän rajan alapuolella. Tästä syystä monet CBD-tuotteet markkinoidaan nimenomaan hamppupohjaisina. Kannabiskasvien kasvatus taas on Suomessa laitonta, ja siitä voi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tämä johtuu siitä, että kannabiskasveista saatava THC on huumausaineeksi luokiteltu aine. Kasvattajien on oltava tietoisia siitä, että vaikka kasvi on laillinen, sen tuotteiden valmistus ja myynti voivat olla laittomia, jos ne eivät noudata tiettyjä määräyksiä.

Esimerkiksi CBD-öljyn myynti voi olla laitonta, jos se sisältää yli 0,2% THC:tä tai jos se markkinoidaan lääkinnällisenä tuotteena ilman asianmukaista lupaa.

Siksi, jos aiot kasvattaa hamppua CBD:n tuotantoa varten Suomessa, on tärkeää, että noudatat kaikkia maahamme soveltuvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. On suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan tai viranomaiseen, kuten Ruokavirastoon, ennen kuin aloitat CBD:n kasvatuksen.

Kun puhutaan CBD:n kasvatuksesta, on tärkeää tehdä ero hamppu- ja kannabiskasvien välillä. Hamppu on laillista kasvattaa Suomessa, jos se sisältää alle 0,2% THC:tä. Näin ollen CBD:n tuotanto hampusta on laillista, mikäli THC-pitoisuus pysyy tämän rajan alapuolella. Tästä syystä monet CBD-tuotteet markkinoidaan nimenomaan hamppupohjaisina. Kannabiskasvien kasvatus taas on Suomessa laitonta, ja siitä voi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämä johtuu siitä, että kannabiskasveista saatava THC on huumausaineeksi luokiteltu aine.

Kasvattajien on oltava tietoisia siitä, että vaikka kasvi on laillinen, sen tuotteiden valmistus ja myynti voivat olla laittomia, jos ne eivät noudata tiettyjä määräyksiä. Esimerkiksi CBD-öljyn myynti voi olla laitonta, jos se sisältää yli 0,2% THC:tä tai jos se markkinoidaan lääkinnällisenä tuotteena ilman asianmukaista lupaa. Siksi, jos aiot kasvattaa hamppua CBD:n tuotantoa varten Suomessa, on tärkeää, että noudatat kaikkia maahamme soveltuvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. On suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan tai viranomaiseen, kuten Ruokavirastoon, ennen kuin aloitat CBD:n kasvatuksen.

Usein kysytyt kysymykset CBD:stä ja sen laillisuudesta Suomessa

Tässä kappaleessa käsitellään joitakin usein kysyttyjä kysymyksiä CBD:stä ja sen laillisuudesta Suomessa. Nämä kysymykset antavat lyhyen yhteenvedon aiemmin käsitellyistä aiheista ja auttavat sinua ymmärtämään paremmin CBD:n lainsäädännöllistä asemaa maassamme

 1. Mitä on CBD-öljy?
  • CBD-öljy on kannabiskasvista tai hampusta uutettu öljy, joka sisältää pääasiallisesti kannabidiolia (CBD). CBD on yksi kannabiksen yli 100:sta kannabinoidista, ja sen on osoitettu omaavan terapeuttisia vaikutuksia ilman päihdyttävää vaikutusta.
 2. Onko HHC laillista Suomessa?
  • HHC (hexahydrokannabinoli) on toinen kannabinoidi, joka on löydetty kannabis- ja hampusta. Sen laillisuus Suomessa riippuu siitä, kuuluuko se huumausaineluetteloon tai muihin rajoituksiin. Tällä hetkellä HHC:n asema on epäselvä, ja sen laillisuus saattaa vaihdella tapauskohtaisesti.
 3. Onko CBD-kasvatus laillista?
  • CBD:n tuotanto hampusta, jossa on alle 0,2% THC:tä, on laillista Suomessa. Kannabiskasvien kasvatus on sen sijaan laitonta.
 4. Onko HHC laitonta Suomessa?
  • Kuten aiemmin mainittiin, HHC:n laillisuus Suomessa on epäselvä. Sen laillisuus saattaa vaihdella tapauskohtaisesti.
 5. Saako Suomessa kasvattaa CBD:tä?
  • CBD:n tuotanto hampusta, jossa on alle 0,2% THC:tä, on laillista Suomessa.
 6. Onko CBD-öljy laillista Suomessa?
  • CBD-öljy on laillista Suomessa, kunhan sen THC-pitoisuus on alle 0,2% ja sitä ei markkinoida lääkinnällisenä tuotteena ilman asianmukaista lupaa.
 7. Onko CBD huume?
  • CBD itsessään ei ole huume, eikä sillä ole päihdyttäviä vaikutuksia. Sen sijaan THC on huumausaineeksi luokiteltu aine, joka löytyy myös kannabiskasvista.
 8. Onko CBD-öljy laitonta?
  • CBD-öljy voi olla laitonta, jos sen THC-pitoisuus on yli 0,2% tai jos sitä markkinoidaan lääkinnällisenä tuotteena ilman asianmukaista lupaa.
 9. Onko CBD laillista Suomessa?
  • CBD on laillista Suomessa, kunhan sen THC-pitoisuus on alle 0,2%. CBD-öljyn myyntiin, tuontiin tai käyttöön saattaa kuitenkin liittyä rajoituksia, jos sitä markkinoidaan lääkinnällisenä tuotteena ilman asianmukaista lupaa

Arctic Oils: Mieto CBD-Öljy (5%)

34.90

Orgaanisesta hampusta valmistettu täyden spektrin CBD-öljy. Vegaanien, GMO-vapaa ja laboratoriotestattu laatu.

✔ 10 ml liuos, jossa 5 % CBD:tä (500mg)
✔ Sisältää n. 250 tippaa (2 mg CBD:tä per tippa)
✔ Mieto versio, joka sopii CBD aloittelijoille

Arctic Oils: Medium CBD-Öljy (10%)

69.90

Orgaanisesta hampusta valmistettu täyden spektrin CBD-öljy. Vegaanien, GMO-vapaa ja laboratoriotestattu laatu.

✔ 10 ml liuos, jossa 10 % CBD:tä (500mg)
✔ Sisältää n. 250 tippaa (4 mg CBD:tä per tippa)
✔ Keskivahva versio, joka sopii aloittelijoille tai hieman kokeneemmille CBD:n hyödyntäjille

Arctic Oils: Vahva CBD-Öljy (15%)

89.90

Orgaanisesta hampusta valmistettu täyden spektrin CBD-öljy. Vegaanien, GMO-vapaa ja laboratoriotestattu laatu.

✔ 10 ml liuos, jossa 15 % CBD:tä (1500mg)
✔ Sisältää n. 250 tippaa (6 mg CBD:tä per tippa)
✔ Vahva versio, joka sopii kokeneemmille käyttäjille

Yhteenveto: CBD:n nykyinen ja tuleva asema Suomessa

CBD:n asema Suomessa on monimutkainen. CBD:n laillisuus on pääosin sidoksissa sen THC-pitoisuuteen, joka ei saa ylittää 0,2% raja-arvoa. CBD-öljyn tuonti on sallittua, kunhan tuote täyttää nämä ehdot. Kuitenkin, CBD-öljyn markkinointi lääkinnällisenä tuotteena vaatii asianmukaisen luvan Fimealta.

HHC:n ja muiden kannabinoidien asema on epäselvä. Fimean ja muiden viranomaisten ohjeistuksia ja tulkintoja on seurattava tarkasti, koska lainsäädäntö ja sen tulkinnat voivat muuttua.

Vaikka CBD-öljyn käyttö on yleistynyt, sen laillisuus on monien tekijöiden summa, mukaan lukien THC-pitoisuus, tuotteen markkinointi ja lääkinnälliset väitteet. Tämänhetkisen lainsäädännön ja Fimean ohjeistuksen mukaan CBD-öljy on laillista, kunhan sitä ei markkinoida lääkkeenä ilman asianmukaista lupaa ja tuotteen THC-pitoisuus on alle 0,2%.

Jatkossa on tärkeää seurata lainsäädännön kehitystä ja viranomaisten ohjeistuksia, sillä CBD:n ja muiden kannabinoidien laillisuus voi muuttua. Kannabidiolin laillisuus Suomessa on herkkä ja monimutkainen aihe, joka vaatii jatkuvaa päivitystä ja seurantaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa konsultoida asianajajaa tai muuta asiantuntijaa, jos sinulla on epäilyksiä CBD-tuotteiden laillisuudesta tai jos harkitset CBD-öljyn maahantuontia.

Tämä artikkeli antaa yleiskuvan aiheesta, mutta sitä ei tule korottaa oikeudellisen neuvonnan asemaan. Se ei myöskään ole lääkinnällistä neuvontaa.

Varmista aina, että noudatat paikallista lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita.