Yleiset sopimusehdot

1. Yleiset ehdot

Nootroopit.com on Kairaamo Sp. z o.o. (NIP: 1182235613) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kairaamo Sp. z o.o. (jäljempänä viitattu Kairaamo ja/tai Nootroopit.com) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Nootroopit.comin välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Nootroopit.comilla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Nootroopit.com verkkosivuilta.

Nootroopit.com ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Nootroopit.comin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Nootroopit.com on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Nootroopit.com toivottaa tervetulleeksi kaikki täysi-ikäiset yksityisasiakkaat.  Kuluttajalla on riitatilanteissa oikeus saattaa asiansa käsittelyyn kotipaikkansa tuomioistuimessa.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Nootroopit.com asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Kairaamo Sp. z o.o. ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä verkkokaupassamme. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Nootroopit.com asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen:

Kairaamo Sp. z o.o.

Brochowska 2, 01-697 Varsova, Puola

Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

Nootroopit.com-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Nootroopit.com-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Nootroopit.comin verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Nootroopit.com-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, joka määräytyy asiakkaan kotimaasta riippuen etämyyntiin soveltuvien EU arvonlisäverosäännösten mukaisesti. Toimituskustannuksia ei ole sisällytetty hintaan, ellei toisin mainita. Ellei tuotesivulla toisin mainita, verotusprosentti määräytyy asiakkaan kotijäsenvaltiossa sovellettavan yleisen arvonlisäverokannan mukaan. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

Toimitusaika-arviot on laadittu toimituskumppaneiden antamien tietojen perusteella. Nootroopit.com tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Nootroopit.com ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

4. Toimittaminen

Nootroopit.com tarjoaa alati laajenevan kuljetusvalikoiman. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. Nootroopit.comin ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.

Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Nootroopit.com ei vastaa maahantuonnin yhteydessä ilmenneistä ongelmista.

5. Maksaminen

Asiakkaiden maksut käsittelee © 2021 Zimpler AB.

Zimpler AB (Y-tunnus 556887-9984) on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen),  valtuuttama maksupalveluyritys. Rekisteröity osoite on Döbelnsgatan 12, 113 58 Tukholma, Ruotsi. Zimpler AB harjoittaa maksunvälittämistä Ruotsin maksupalvelulainsäädännön (2010:751) ja Direktiivin (EU) 2015/2366 (PSD2) mukaisesti, ja voi tarjota rajat ylittäviä maksupalveluita EU/EAA sisällä. 

6. Palauttaminen

Nootroopit.com tarjoaa asiakkailleen 14 päivän palautusoikeuden fyysisten tuotteiden osalta. Tuotteet voi palauttaa asiakaspalvelun ohjeitten mukaisesti maksuttomalla asiakaspalautuksella. Nootroopit.com vastaa palautuskustannuksista, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti.

Sinulla on oikeus tutustua tuotteeseen, mutta emme voi hyväksyä avattujen tuotepakkausten palautuksia. Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Nootroopit.comilta

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

Nootroopit.com palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut suoritukset koskien palautettuja tuotteita, myös mahdolliset toimituskustannukset, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä kun yhtiö on saanut palautetut tuotteet takaisin tai kunnes asiakas on todisteellisella tavalla osoittanut lähettäneensä tuotteet takaisin. Nootroopit.com suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Pankkinapilla maksettujen tilauksien osalta asiakkaan tulee ilmoittaa pankkitilinsä, jotta palautus voidaan suorittaa.

Palvelusopimukset

Myös palvelusopimuksilla on yleensä peruuttamisoikeus. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. 
Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. 
Kuluttajan ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta tai ei ole kertonut peruttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta. 

Peruuttamisoikeus ei koske:

Palvelua, joka on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Esimerkiksi laajakaista- tai maksu-tv-sopimuksen osalta palvelu on kuitenkin kokonaan suoritettu vasta sopimuksen päättyessä eikä siinä vaiheessa, kun yhteys on avattu palvelun käyttöönottoa varten. kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, johon yritys saapuu kuluttajan pyynnöstä, esimerkiksi kun kuluttaja pyytää yritystä luokseen korjaamaan vuotavan putken. 
Majoituspalveluita, kuten hotelli- tai mökkimajoitusta. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa. 
Tavaroiden kuljetusta tai autonvuokrausta, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa. 
Ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Vapaa-ajan palveluita ovat esimerkiksi huvi-, kulttuuri ja urheilutapahtumat, harrastuskurssit, välinevuokraus harrastustoimintaan. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.

Digitaaliset palvelut

14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. 
Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (mm. näköislehden lukuoikeus). Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä. Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos: 
Digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman kuluttajan ennakkosuostumusta.
Kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.
Kuluttaja ei ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta.
Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta. 

Peruuttamisajan pidentyminen

Jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, kuluttajan oikeus peruuttaa kauppa pitenee normaalin peruuttamisajan päättymisestä 12 kuukauteen. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai korjatut tiedot. 
Yrityksen on myös varmistettava, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Yrityksen on tarvittaessa näytettävä varmistaneensa, että kuluttaja on hyväksynyt maksuvelvollisuuden. 
Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella. Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilaus-näppäimen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset. Jos yritys ei ole varmistanut, että kuluttaja hyväksyy maksuvelvollisuuden, kuluttajalla on oikeus perua kauppa. Kuluttajan on vaadittava kaupan perumista viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. Yrityksen on palautettava kuluttajalta saamansa maksut viimeistään 30 päivän kuluttua. Kuluttajalle on korvattava myös mahdollisesta tavaran palauttamisesta aiheutuvat kulut.

7. Vastuuvapauslauseke, terveydenhuollon tuki ja tuotteiden käytöstä johtuva virhevastuu

Tuotteiden myynti-ikärajoja noudatetaan niin kuin laissa on määrätty. Myytävien tuotteiden markkinoille saattamisessa noudatetaan Euroopan Unionin asetusta no: 1272/2008 (CLP-asetus) ja yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Emme myy tuotteitamme alle 18-vuotiaille. Nootroopit.com varaa oikeuden selvittää asiakkaan ilmoittamien henkilötietojen oikeellisuuden puhelimitse tai sähköpostitse ennen tilauksen luovuttamista asiakkaan haltuun. 

Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin ja sen liitteisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet löytyvät lähetyksen sisältä, erillisestä lomakkeesta koskien tilattuja tuotteita tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Tästä löytyy maininta erikseen tuotesivulta. Virhevastuu kattaa ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet.

Emme myy lääketuotteita, eikä mitää tuotteitamme ole tarkoitettu myytäväksi lääkinnällisiin käyttötarkoituksiin eikä Nootroopit.com ole verkkoapteekki. Lääkeviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen ei ole arvioinut sivustolla esitettyjä väittämiä. Sivustolla myytäviä tuotteita ei ole myöskään tarkoitettu diagnosoimaan, hoitamaan, parantamaan tai ennaltaehkäisemään sairauksia, eikä vaikuttamaan elimistöön tai sen rakenteeseen. Sivustolla myytäviä tuotteita on käytettävä niin kuin käyttöohjeessa on tarkoitettu.

Myynti alaikäisille on kielletty. Älä käytä sivustolla myytäviä tuotteita jos olet lääkityksen alaisena tai epäilet sairastuneesi. Sivustolla esitettyä tietoa tai siihen perustuvia väittämiä ei ole tarkoitettu lääkinnälliseksi neuvonnaksi, eikä sitä voi verrata lääkärissä käyntiin. Sivustolla esitetyt väittämät eivät myöskään korvaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön neuvoja. Käänny lääkärin puoleen mikäli koet sen tarpeelliseksi ennen ostopäätöksen tekemistä, varsinkin jos kyseessä on uusi tuote – sisältäen kaikki Nootroopit.com -sivustolla myytävät tuotteet. Emme anna mitään takeita tuloksista ja vaikutukset vaihtelevat eri henkilöiden kohdalla.

Mikäli voit tuotteen käyttämisen jälkeen pahoin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Raskaana olevien naisten, sekä erinäisistä terveyshaitoista kärsivien henkilöiden ei suositella käyttävän aromaterapiavaporisaattoreita. Ota tarvittaessa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, lääkäriin tai toimivaltaiseen viranomaiseen ennen tuotteiden käyttöä/tilausta.

Nootroopit.com antaa tarvittaessa lisää ohjeita tuotteen oikeaoppista kierrätystä varten.

 

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Nootroopit.com pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen hello@nootroopit.com tai kirjeenä Puolan toimipisteeseen. Verkkosivulla on mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.

Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa. Asiakaspalveluhenkilöstö ei käsittele reklamaatioita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kotipaikkansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Kairaamo Sp. z o.o.:ta vastaan joko Kairaamo Sp. z o.o. kotipaikan maakuntaoikeudessa tai asiakkaan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy kiistattomasti Nootroopit.com sopimusehdot.

Kairaamo Sp. z o.o.

NIP: 1182235613

Osoite: Brochowska 2, 01-697 Varsova, Puola

KONTAKTIT:

Tietosuojavaltuutetun toimisto – https://tietosuoja.fi/etusivu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto – https://www.kkv.fi

Heräsikö kysymyksiä? Meihin saa yhteyden sähköpostitse hello@nootroopit.com